หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย

หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 โดยอาจารย์วัชระ ประยูรคำ ปฏิมากรชั้นนำของไทย ได้ร่วมกลุ่มศิลปินผู้เชิดหุ่นละครเล็ก ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเชิดหุ่นมากว่า 10 ปี ซึ่งมีแนวคิดเดียวกันคือมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก ไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมไทย เอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นละครเล็กคณะคำนาย ผู้เชิดทั้งสามคนจะต้องใส่หน้ากาก ถุงเท้า ถุงแขน เพื่อลดทอนและส่งให้หุ่นเด่นมากยิ่งขึ้น

คนท ี่ 1 มีหน้าที่บังคับมือซ้ายและหัว

คนที่ 2 มีหน้าที่บังคับขาทั้งสองข้าง

คนที่ 3 มีหน้าที่บังคับมือขวา
ทั้ง 3 คนรวมเป็นหนึ่งถ่ายทอดไปยังตัวหุ่น ทำให้หุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างงดงามเหมือนหุ่นมีชีวิต ปัจจุบันได้จัดทำการแสดง ณ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง โดยได้รับความเมตตาจากคุณชุมพล อักพันธานนท์ เจ้าของบ้านศิลปิน ปรับพื้นที่บางส่วนภายในบริเวณบ้านให้เป็นเวทีเพื่อจัดการแสดงหุ่นละครเล็ก เปิดให้ชมกันฟรี ๆ ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561) เนื่องจากการแสดงเปิดให้เข้าชมฟรี และไม่มีหน่วยงานใด เข้ามาสนับสนุน รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่งานนอกสถานที่ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแสดงโดยการบริจาคใส่ตู้หรือกล่องทิปบ๊อค บางวันอาจมีการงดรอบเนื่องจากติดภารกิจแสดงงานนอกสถานที่ กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้าทุกครั้งก่อนมาเยี่ยมชม 089-125-3949, 081-638-3167, 081-258-9260