กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

เนื่องจากการแสดงเปิดให้เข้าชมฟรี และไม่มีหน่วยงานใด เข้ามาสนับสนุน รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่งานนอกสถานที่ ในนามของหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง จึงขอนำเสนอรายละเอียดโครงการ " สัมผัสวัฒนธรรมคนริมคลอง ณ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง" เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงรากเหง้าของความเป็นไทย ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อร่วมต่อลมหายใจ อาทิเช่น
** ชมสาธิตการปักเครื่องแต่งกายหุ่นละครเล็ก และเครื่องแต่งกายโขนละคร หุ่น (ปักสะดึง กลึงไหม ด้วยเทคนิคโบราณ)
** ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก ไม่จำกัดจำนวนคน (เลือกระหว่างหนุมานจับนางเบญกายหรือหนุมานและนางสุพรรณมัจฉา)
** เรียนเชิดหุ่นละครเล็ก(หุ่นหนุมาน เบญกาย หรือนางสุพรรณมัจฉา) พร้อมสอนนุ่งโจงกระเบน
** เพ้นท์หน้ากากคน เปเปอร์มาเช่ต์
** สอนนวดไทยเทคนิคพิเศษ ใช้ในชีวิตประจำวันโดยครูผู้เชี่ยวชาญ
โทรสอบถามโปรแกรม 089-125-3949, 081-638-3167, 081-258-9260