บอกข่าวเล่าเรื่อง/NEWS

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทางทีมงานจะเปิดรอบทำการแสดงเหลือเพียงวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14.00 น. ณ บ้านศิลปิน ตลอดเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา ทางคณะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทางทีมงานจึงมีนโยบาย "เราอยู่ได้หุ่นอยู่ได้ " จึงมีการออกไปทำงานในช่วงวันธรรมดา ด้วยความมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์การแสดงหุ่นละครเล็กให้คงอยู่ต่อไปทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าใจในเจตนารมณ์ ของทีมงาน ขอบคุณค่ะ

Commencing January 1st, we will be performing puppets show only on Saturday and Sunday at 2:00 pm.
After 7 years without having any financial supports from government or any private organizations, we we are facing financial challenges. We now will be taking order for our performance from outside so that we will be able to support ourselves and following our policy of “We Live, Puppets Live”. Your understanding is greatly appreciated. In the meantime, if you’d like to donate to support us and kee

  • Next